สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

จัดงาน ‘Together is Power 2018 : Connecting the Future’ มอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น

เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่สมาคมการค้าไทยที่มีการบริหารจัดการธุรกิจที่เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล อีกทั้งยังได้สร้างผู้นำที่มีความรู้ความสามารถเข้าสู่ ระบบเศรษฐกิจ เสริมพลังขับเคลื่อนการค้าของไทยให้เติบโต แข่งขันได้อย่างเข้มแข็งทั้งตลาดในประเทศ และต่างประเทศ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ซึ่งในงานนี้ทางทีมได้รับมอบหมายให้ดูแลระบบการลงทะเบียนในภาคเช้าและก่อนเข้าสู่งานเลี้ยงในช่วงเย็น