งาน Thailand Food Innovation 2018 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาิตสิริกิติ์โดยหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมของอุตสาหกรรมอาหาร และการสัมนา กิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจ
โดยทาง Varp Event ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลในส่วนของ ระบบการลงทะเบียน ,การจองการสัมนา และจัดทำเว็บไซต์