บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) หรือ MINT ผู้นําในการดําเนินธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์ ได้จัดงานเฉลิมฉลองการครบรอบ 50 ปี แห่งความสําเร็จของไมเนอร์ กรุ๊ป ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

โดยทาง Varp Event ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานโดยดูแลในส่วนของ VVIP Registration System ซึ่งเป็นการเชิญแขกระดับ VVIP แบบ Private RSVP (e-Invitation) ที่มีหลายช่องทาง โดยมีระบบคัดกรองอัตโนมัติ สำหรับตรวจสอบรายชื่อแขกที่ RSVP กลับเข้ามาเพื่อยืนยันส่ง QR code ที่ใช้เข้าร่วมงาน