อีกครั้งที่ VarpEvent ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในงาน Huddle Bangkok โดยในปีนี้จัดงานภายใต้ Concept : When Man & Machine Collide โดย Mindshare Thailand
VarpEvent ได้ดูแลในส่วนของระบบ Registration ซึ่งเป็นการเชิญแขกแบบ Private RSVP และใช้ระบบ Live Q&A ที่ผู้เข้าร่วมงานสามารถมีส่วนร่วมในการซักถามข้อสงสัย พร้อมโหวตคำถามที่ชื่นชอบ ขึ้นบนเวทีได้อย่างรวดเร็ว