เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา หอการค้าไทยจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 85 ปี หอการค้าไทย

โดยมีคณะกรรมการหอการไทย หอการค้าจังหวัด หอการค้าต่างประเทศ หน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ เมืองสุขสยาม ICONSIAM

ซึ่งภายในงานประกอบด้วยการลงทะเบียนเพื่อของที่ระลึกและคูปองสำหรับเลือกซื้อสินค้าและอาหารเด่นดังจากทั้งสี่ภาคทั่วประเทศไทย