ธนาคารกรุงเทพ ได้จัดงานสัมมนาประจำปี AEC Business Forum 2018 หัวข้อ “Rising City, Rising Business” ฉายภาพอาเซียนยุค “เศรษฐกิจดิจิทัล” ชี้ช่องโอกาสใหม่ทางธุรกิจ และในงานนี้ทางทีมได้รับมอบหมายให้ดูแลระบบการลงทะเบียน (Private RSVP Register System)